BIOGAZ - instalacje i oczyszczalnie biogazu. Projektowanie instalacji biogazowych

Masz ścieki - możesz zamienić korzyści!

Zamień problem na zysk

Technologie oczyszczania

 

Jak pozyskać biogaz - proces uzysku biogazu

Biogaz to mieszanina gazu składająca się w ok. 2/3 z metanu i 1/3 z dwutlenku węgla, aczkolwiek skład jest uzależniony od procesu technologicznego i zastosowanego materiału wsadowego.  Oprócz tego, w skład biogazu wchodzą niewielkie ilości wodoru, siarkowodoru, amoniaku i innych gazów w ilościach śladowych.

Biogaz uzyskuje się w procesie fermentacji metanowej.  Jest to biologiczny proces beztlenowy z udziałem bakterii, zachodzący w naturze samoistnie tam gdzie jest duży zasób materii organicznej i brak dostępu tlenu (bagna, torfowiska).  W fermentacji metanowej kontrolowanej przez człowieka substratem są organiczne odpady pochodzące z rolnictwa, przemysłu, służb komunalnych.

Proces oczyszczania beztlenowego jest procesem złożonym i składa się z dwóch etapów:

W pierwszym etapie złożone substancje organiczne (np. polisacharydy, białka) ulegają hydrolizie do prostych monomerów. Następnie, podczas acetogenezy, produkty z hydrolizy zostają przetworzone na lotne kwasy tłuszczowe, wodór, CO2 i niewielkie ilości innych składników.

Drugi etap polega na przekształcenie lotnych kwasów tłuszczowych na metan, gaz bogaty pod względem energetycznym i w niewielką ilość biomasy.

Wartość energetyczna biogazu wynosi 19,7-25 MJ/m3

 

 

schemat_biogaz_400

 

Wykorzystanie energii z biogazu – typy kogeneracji:

 

schemat_blok_400

 

Zastosowanie oczyszczania beztlenowego – uzysku biogazu i energii